932 01 13 50

ACCESSIBILITAT

Feliu Bohera, Inmaculada, s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web: https://escolapeggy.es/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

Contingut no accessible

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Alguna imatge de la web pot ser que no tingui una alternativa textual que compleixi el mateix propòsit [requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019].
A la web alguna relació, informació o estructura potser no es determini mitjançant programari [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019].
La presentació visual de textos i imatges pot no tenir una relació de contrast d’almenys 4,5:1 [requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) d’UNE-EN 301-549-2019].
Pot ser que el propòsit d’algun enllaç no es determini pel text[requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019 ].
El nom i la funció de les etiquetes no poden ser determinades per programari. [requisit número 9.4.1.2 Nom, funció, valor (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019 ].

Càrrega desproporcionada

No aplica

Tot el contingut de la web entra dins làmbit de la legislació aplicable en temes daccessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el [21 de Juny de 2023.]

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa creadora de la solució WEB, en aquest cas Cubetic Consultores, S.L.U.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
transmetre altres dificultats d’accés al contingut
formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web

A través dels següents mitjans de comunicació:

Correu Electrònic: escolainfantilpeggy@gmail.com
Telèfon: (+34)932 011 350

Podeu presentar queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o sol·licitud d’informació accessible relativa a:

continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per Feliu Bohera, Inmaculada. que els donarà solució com més aviat millor.

Contingut opcional

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
Per modificar la mida de tot a la pàgina:
Ctrl + + per augmentar-ho
Ctrl + – per disminuir-ho
Ctrl + 0 restaura la mida original del text

Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Chat

Escola Peggy
Financiado por la UE

Programa Kit Digital – Cofinançat pels fons Next Generation (EU) del mecanisme de recuperació i resiliència

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Escola Peggy